Brug gerne denne nedenstående  app. når du har brug for at kontakte lægehuset.

Se app.

Tidsbestilling:
Du kan bestille tid via “Selvbetjening” til konsultation ved læger, uddannelses læger.
Du kan også ringe til sekretariatet og bestille tid.

Børneundersøgelser: Kontakt venligst receptionen for tidsbestilling til børneundersøgelser. Undersøgelsen foregår hos sygeplejersken, dog foregår 5 ugers undersøgelsen hos lægen. Husk ved børneundersøgelser at medbringe højde og vægt på barnet.
Attester: kontakt venligst sekretariatet for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden når du bestiller tid, da der afsættes tid alt efter hvilken type attest der er tale om.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin som du er i fast behandling med foretages let via “Selvbetjening”.
Medicin kan også bestilles via sekretariatet.
Medicin man ikke er i fast behandling med skal altid aftales med lægen!

Afhængighedsskabende medicin:

Det er ikke længere er muligt at få recept til afhængighedsskabende medicin fornyet via telefon, app. eller hjemmesiden, men kræver fremmøde ved hver bestilling. Konsultation ved lægen med personligt fremmøde 1 gang årligt er samtidig påkrævet, idet behovet for fortsat behandling kræver en gennemgang sammen med lægen.

Tidspunkter til fremmøde:

Mandage mellem kl. 14.45 og 15.45

Tirsdage mellem kl. 14.45 og 15.45

Onsdage mellem kl. 8.00 og 8.30

Fredage mellem kl. 8.00 og 8.30

Konsultation:
Konsultation foregår kun efter aftale.
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00 – 13.00 og 13.45 – 16.00. Onsdag er der aftenkonsultation i tidsrummet 16.00 – 17.00.

Videokonsultationer:
Videokonsultationer er muligt til rigtig mange konsultationer og kan bestille online og ved kontakt til receptionen.

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til lægerne.
Hvis den læge man ønsker at kontakte ikke er på listen, er vedkommende ikke at træffe den pågældende dag.
Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere hvis vi har mulighed for det.
Kan også anvendes til svar på prøver når dette er aftalt.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser. Det er vigtigt henvendelsen foregår i det cpr-nummer det drejer sig om.
NYT! Det er nu muligt at vedhæfte billede, når du skriver til lægen eller sygeplejersken. Det er muligt at vedhæfte billede både hvis du sender fra Appen min læge eller fra hjemmesiden.

Telefonkonsultation:
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 – 09.00. Her sidder personale ved telefonen.
Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg.

Blodprøver:
Blodprøver skal altid aftales med en læge og derefter aftales en tid med laboratoriet.
Klinikken hjælper forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning for ambulante besøg på sygehuset, prøverne skal i så fald være forudbestilt af sygehusafdelingen.

Lægevagten:
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på
tlf. 70 11 07 07.
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.