Ydelse Pris
Motorattest til kørekort 600,00 kr
Parkeringskort 600,00 kr

Privat Attestarbejde: 500 kr. pr. påbegyndt 15 minutter ekskl. moms
Medicinattest: 1-5 præparater afregnes med 15 min. Over 5 præparater afregnes for 30 min.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.